Velkommen til Oppvekstportalen for Lindesnes kommune!Logg inn via ID-porten (MinID eller BankID) for å: • Søke om plass i barnehage
 • Søke om plass i SFO
 • Registrere skoleinnmelding
 • Svare på tilbud om plass i barnehage eller SFO
 • Gå til "Min side", der du kan:
  1. Følge saksgangen til en søknad
  2. Endre på en søknad
  3. Søke om å endre type plass i barnehage eller SFO
  4. Si opp plass i barnehage eller SFO
  5. Sjekke -og eventuelt korrigere adresse, kontaktopplysninger eller familiesammensetning


  Dersom du per i dag ikke er registrert med adresse i Lindesnes kommune i Folkeregisteret, må du søke uten å være logget inn.
  Om du søker uten å være logget inn, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.
  Kontaktopplysninger som blir registrert uten at du er logget inn, blir ikke lagret.

  Søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO


  Informasjon og søknadsskjema redusert foreldrebetaling barnehage
  Informasjon og søknadsskjema redusert foreldrebetaling SFO

  Plass i barnehage og SFO


  Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars hvert år.
  For søknader registrert etter hovedopptaket, foretas opptak fortløpende dersom det er ledige plasser. Tilbud om plass sendes ut digitalt eller i ordinær post. Svarfrist er vanligvis 10 dager.
  Se kommunens hjemmeside og den enkelte barnehages vedtekter for nærmere opplysninger.

  Skoleinnmelding 1. trinn


  Alle barn som skal begynne i 1. klasse kommende høst, skal meldes inn av foresatte. Innmelding registreres i Oppvekstportalen. Det vises for øvrig til informasjon om skoleinnmelding som kommunen sender ut hvert år til aktuelle foresatte.